Championnat                                 Nationale 3

Coach                                          Gwen

Entraînements                              Mardi : 18h-19h       Mercredi : 19h ( ppg)  20h-22h     jeudi 21h-22hh     Vendredi :  20h-22h    Samedi 13h-15h

Piscines                                         Bréquigny : Avenue Albert 1er  (Mardi / Mercredi)    

                                                        Saint Georges: 2 rue Gambetta  (Vendredi)