Championnat                                 Nationale 3

Coach                                          Auffray Louis

Entraînements                              Mardi : 06h-08h       Mercredi : 19h ( ppg)  20h-22h          Vendredi :  20h-22h    Samedi 11H30 -14H

Piscines                                         Bréquigny : Avenue Albert 1er  (Mardi / Mercredi)    

                                                        Saint Georges: 2 rue Gambetta  (Vendredi)